SERVICII

Vila CFR Slănic Moldova dispune de următoarele dotari:

 

    - 14 de camere duble

    - terasa

    - parcare

    - incalzire centrala

 

Camerele sunt dotate cu:

    - baie

    - televiziune prin cablu

    - balcon sau terasa

Pe perioada efectuării sejurului în Slănic Moldova, salariatii şi familiile acestora pot beneficia de tratament ambulatoriu efectuat la Sanatoriul Balnear Slănic Moldova aflat în vecinătate, care oferă servicii de recuperare medicala pentru adulţi şi copii, pe profil:

  • respirator (aerosoli, inhala'ii cu ape minerale, unde scurte, ultravilete),

  • reumatismal (ionizări curenti dinamici, ultrasunete, infraroşii, aplicaţii parafină, masaj),

  • digestiv (infrarosii, aplicaţii parafină, ape minerale),

  • renal,

  • circulator (băi galvanice, băi cu bule, masaj).

Pentru a beneficia de aceste servicii medicale persoanele asigurate au nevoie de următoarele:

   1. Bilet de trimitere tipizat (pentru servicii medicale clinice), în dublu exemplar, de la medicul de familie sau medicul specialist către specialitatea clinică,

    2. Act de identitate: certificat de naştere pentru copii până la 14 ani, CI/BI,

    3. Dovada calităţii de asigurat, prin adeverinţă de asigurat eliberată de CAS judeţeană sau următoarele:    

            - adeverinţă elev/student, carnet de elev, student,         

            - adeverinţă eliberată de angajator pe propria răspundere din care să reiasă că se reţine şi se virează contribuţia FNUASS, cu menţiunea "Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din adeverinţă sunt corecte şi complete",

            - ultimul talon de pensie, pentru pensionari,

            - adeverinţă de asigurat - pentru coasiguratul pensionarului.